/portal/Pages/Tuyen-truyen-COVID19/default.aspx
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
 /portal/Pages/Ung-dung-Bluezone/default.aspx
http://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Tuyen-truyen-Dai-hoi-Dang-toan-quoc-lan-thu-XIII.aspx

Danh sách người phát ngôn (09/10/2020)

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

°
560 người đang online