Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
http://hagiang.gov.vn

Tuyên truyền nội dung cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi trên ĐT.380 đoạn... (20/09/2017)

Thực hiện công văn số 2467/UBND-KT1 ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh về việc cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi trên ĐT.380 đoạn Dốc Nghĩa - ngã tư Bao Bì. Sở Giao thông Vận tải có nội dung Thông báo...

°
355 người đang online