Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

736.pdf

09 file tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

01_PT_NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.mp3

02_PT_Dịch vụ công trực tuyến đã có thể cấp và chứng thực bản sao điện tử cho người dân.mp3

03_PT_NGÀNH ĐIỆN LỰC ĐẠT KẾT QUẢ KHẢ QUAN KHI TIẾP CẬN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.mp3

04_PT_THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA LỢI CẢ ĐÔI ĐƯỜNG.mp3

05_PT_GIA TĂNG TỶ LỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.mp3

06_PT_LỢI ÍCH THỰC TIỄN NHIỀU MẶT VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA.mp3

07_PT_DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN PHÁT HUY HIỆU QUẢ TRONG MÙA DỊCH COVID-19.mp3

08_PT_KINH NGHIỆM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI THỪA THIÊN HUẾ.mp3

09_PT_GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.mp3