Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu

Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu "Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền, quảng bá về tỉnh trên kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại VTV4, VOV5"

Nội dung: 

Đấu thầu VOV_2017.pdf