Hướng dẫn cài đặt sử dụng chữ ký số chuyên dùng

Tài liệu ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường sử dụng, gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Tài liệu ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường sử dụng, gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí; đảm bảo an toàn, xác thực và bảo mật thông tin trong các giao dịch điện tử trên môi trường mạng, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính của tỉnh.

Nội dung hướng dẫn chi tiết về sử dụng và cài đặt chữ ký số chuyên dùng tải tại đây hoặc tại đường link của Cục Chứng thực số và BMTT http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx

Slide Tap huan CKS 2018.pdf

vSignPDF.pdf

GCA01.pdf

Đường dẫn tải phần mềm Ký số trên PDF tại địa chỉ sau:   http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx

Phần mềm ký số văn bản điện tử: vSignPDF 3.1.5-VPTW 25.7.2018.rar / vSignPDF 3.1.4.rar/   VsignPDF_3.1.7.rar

Driver USB Token: Driver USB Token.rar

Phần mềm chuyển đổi Word sang PDF Phan mem chuyen doi word sang pdf.rar

Hồ trợ Hệ điều hành Window 10 dotNetFx35w10Installation.zip   và dotnetfx.rar