Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Đăng ngày 22 - 03 - 2013
100%

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tương Chính phủ về Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Ngày 20/02/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 512/BTTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước nhằm mục đích để các cơ quan nhà nước có thể trao đổi văn bản điện tử được thuận tiện và thông suốt.

Theo đó, việc liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành là khả năng kết nối và chuyển văn bản điện tử từ hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến hệ thống quản lý văn bản và điều hành khác giữa các cơ quan nhà nước. Để liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành được với nhau cần phải có một định dạng trao đổi thống nhất và mô hình trao đổi văn bản để các hệ thống tương tác với nhau. Có thể áp dụng hai mô hình liên thông trực tiếp và liên thông qua trung gian.

Mô hình liên thông trực tiếp là mô hình trao đổi văn bản điện tử trực tiếp giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành với nhau thông qua môi trường mạng (môi trường mạng trong hai mô hình liên thông có thể là Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc đường truyền Internet tốc độ cao). Để các máy chủ quản lý hệ thống quản lý văn bản và điều hành có thể gửi và nhận văn bản điện tử được, cần phải xây dựng thêm bộ kết nối cho từng hệ thống. Việc áp dụng mô hình liên thông trực tiếp sẽ giải quyết được vấn đề liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành với quy mô nhỏ nhưng sẽ gặp khó khăn nếu mở rộng khi có nhiều hệ thống quản lý văn bản và điều hành tham gia trao đổi văn bản điện tử.

Mô hình liên thông qua hệ thống trung gian là mô hình trao đổi văn bản điện tử giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành với nhau thông qua hệ thống trung gian trên môi trường mạng. Hệ thống trung gian có nhiệm vụ là định tuyến, lưu và chuyển văn bản điện tử từ hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan gửi tới hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan nhận. Tại các máy chủ của cơ quan gửi và nhận cùng hệ thống trung gian đều phải xây dựng thêm bộ kết nối. Khi áp dụng mô hình liên thông qua hệ thống trung gian, các hệ thống quản lý văn bản và điều hành không trao đổi văn bản điện tử trực tiếp với nhau; việc định tuyến, phân phối văn bản do hệ thống trung gian đảm nhận. Hệ thống trung gian sẽ kiểm soát, thống kê được số lượng văn bản điện tử, khắc phục được tình trạng quá tải.

Tin mới nhất

Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp F0 P.H.N (22/02/2021 8:37 SA)

Đảm bảo các điều kiện cần thiết để Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công(24/06/2020 9:04 SA)

Tích hợp thanh toán trên hệ thống thanh toán quốc gia(29/05/2020 9:17 SA)

Cập nhật tên đơn vị hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử(24/04/2020 9:01 SA)

Ứng dụng CNTT trong khai báo y tế(17/03/2020 9:19 SA)

Quản lý, vận hành hệ thống Giao ban trực tuyến(04/03/2020 9:09 SA)

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 17(25/02/2020 9:14 SA)

Hướng dẫn cấp mới, thu hồi chữ ký số(09/01/2020 9:07 SA)

Đảm bảo ATTT dịp Tết Canh Tý 2020(09/01/2020 8:58 SA)

Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên (30/08/2018 5:14 CH)

Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng(26/06/2018 3:36 CH)

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi(20/10/2017 8:07 SA)

Mẫu biên bản bàn giao sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước(13/07/2017 1:47 CH)

°
818 người đang online