Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 30 - 08 - 2018
100%

UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

Việc xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên giúp đạt được các mục tiêu sau:

- Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin;

- Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước;

- Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế;

- Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai CPĐT tại tỉnh Hưng Yên.

Nội dung Kiến trúc CQĐT   2277.QD.UBND_PD Kien truc CQDT tinh Hung Yen.pdf

Tin mới nhất

Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp F0 P.H.N (22/02/2021 8:37 SA)

Đảm bảo các điều kiện cần thiết để Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công(24/06/2020 9:04 SA)

Tích hợp thanh toán trên hệ thống thanh toán quốc gia(29/05/2020 9:17 SA)

Cập nhật tên đơn vị hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử(24/04/2020 9:01 SA)

Ứng dụng CNTT trong khai báo y tế(17/03/2020 9:19 SA)

Quản lý, vận hành hệ thống Giao ban trực tuyến(04/03/2020 9:09 SA)

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 17(25/02/2020 9:14 SA)

Hướng dẫn cấp mới, thu hồi chữ ký số(09/01/2020 9:07 SA)

Đảm bảo ATTT dịp Tết Canh Tý 2020(09/01/2020 8:58 SA)

Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng(26/06/2018 3:36 CH)

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi(20/10/2017 8:07 SA)

Mẫu biên bản bàn giao sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước(13/07/2017 1:47 CH)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống...(22/03/2013 10:12 SA)

°
855 người đang online