Danh sách người phát ngôn

Đăng ngày 09 - 10 - 2020
100%

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Ban hành Kèm theo Công văn số 814/STTTT-TTBCXB ngày 19/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cập nhật danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan đơn vị

Số điện thoại

Email

 

I. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Thuyên

Chánh Văn phòng

Ủy ban nhân dân tỉnh

02213.863.593

0904.265.190

cvp@hungyen.gov.vn

 

 1.  

Trần Thị Thanh Thủy

Trưởng ban

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

0987.588.686

 

 

 1.  

Phạm Thị Tuyến

Trưởng ban

Ban Dân vận, kiêm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

0913.024.608

02213.865.831

tuyenmttqhy@gmail.com

 

 1.  

Nguyễn Khắc Chí

Bí thư

Đảng ủy khối các cơ quan  tỉnh

0904.010.572

 

 

 1.  

Đỗ Minh Trí

Hiệu trưởng

Trường chính trị

Nguyễn Văn Linh

0983.634.075

 

 

 1.  

Nguyễn Văn Thơ

Giám đốc

Sở Công thương

0913.280.430

02213.863.527

nvtho@hungyen.gov.vn

 

 1.  

Trịnh Văn Diễn

Giám đốc

Sở Kế hoạch và đầu tư

0912.081.108

02213.568.899

tvdien@hungyen.gov.vn

 

 1.  

Nguyễn Văn Phú

Giám đốc

Sở Tài nguyên &

Môi trường

0913.258.647

nvphu.tn@gmail.com

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Sơn

Giám đốc

Sở Giao thông vận tải

0913.084.409

nnson.gtvt@hungyen.gov.vn

 

 1.  

Trần Minh Hải

Giám đốc

Sở Khoa học và

Công nghệ

0913.879.866

tranminhai.ubnd@gmail.com

 

 1.  

Phạm Văn Tuệ

Phó giám đốc

Sở Nội vụ

0989.286.392

pvtuenv@gmail.com

 

 1.  

Lê Xuân Tiến

Giám đốc

Sở Tài chính

0912.159.595

tienhye@gmail.com

 

 1.  

Bùi Văn Sỹ

Giám đốc

Sở Thông tin và

Truyền thông

0983.668.686

bvsy@hungyen.gov.vn

 

 1.  

Nguyễn Thị Anh

Giám đốc

Sở y tế

0917.869.999

ntanh.yt@hungyen.gov.vn

 

 1.  

Đoàn Văn Hòa

Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

0968.221.368

02213.551.519

dvhoa.svh@hungyen.gov.vn

 

 1.  

Lê Trung Cần

Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0912.992.564

02213.616.886

ltcan.nn@gov.hungyen.vn

 

 1.  

Đặng Văn Diên

Giám đốc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

0221.3616.969

0913.024.607

dvdien.ld@hungyen.gov.vn

 

 1.  

Đào Văn Sơn

Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

0904.026.269

 

 

 1.  

Đỗ Văn Phóng

Chánh Văn phòng

 

 

 

 1.  

Lương Anh Tuấn

Giám đốc

Sở Xây dựng

0913.280.343

02213.550.850

luongtuan@hungyen.gov.vn

 

 1.  

Nguyễn Văn Phê

Giám đốc

Sở giáo dục và đào tạo

0912.280.292

 

 

 1.  

Nguyễn Đình Chung

Giám đốc

Sở Tư pháp

0984.023.441

0221.551.757

ndchung.tp@hungyen.gov.vn

 

 1.  

Ngô Hải Hoàn

Phó Giám đốc

0963.868.668

 

 

 1.  

Phạm Thái Sơn

Trưởng ban

Ban quản lý các KCN

0904.789.136

ptson@hungyen.gov.vn

 

 1.  

Phan Trường Tam

Trưởng ban

Ban quản lý khu đại học Phố Hiến

0942.312.666

pttam.bql.kdh@hungyen.gov.vn

 

 1.  

Đào Trọng Truyến

Cục trưởng

Cục Thống kê

0975.866.228

dttruyen@gso.gov.vn

 

 1.  

Chu Tường Anh

Cục trưởng

Cục thuế

0912.337.757

02213.609.919

ctanh.hye@gdt.gov.vn

 

 1.  

Đoàn Huy Thái

Phó chính ủy

Bộ Chỉ huy quân sự

0962.395.666

 

 

 1.  

Đỗ Đình Hào

Giám đốc

Công an tỉnh

0913.567.170

 

 

 1.  

Lê Văn Tuấn

Chánh án

Tòa án nhân dân

0912.191.125

 

 

 1.  

Nguyễn Văn Biểu

Phó Chánh án

0914.430.837

 

 

 1.  

Dương Đức Cảnh

Viện Trưởng

Viện Kiểm sát nhân dân

0983.235.379

duongcanh.vkshy@gmail.com

 

 1.  

Phạm Đức Kiên

Chánh văn phòng

0965.855.559

vanphong.vkshy@gmail.com

 

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Tuyết

Chủ tịch

Liên đoàn lao động

0973.700.889

 

 

 1.  

Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch

Hội nông dân

0949.669.111

02213.863.615

tranhuong1972@gmail.com

 

 1.  

Nguyễn Khắc Hùng

Phó chủ tịch

Hội Cựu chiến binh

0988.837.725

02213.865.897

khachungccbhy@gmail.com

 

 1.  

Bùi Huy Cường

Bí thư

Tỉnh Đoàn

0983.190.981

bhcuong676@gmail.com

 

 1.  

Quách Thị Hương

Chủ  tịch

Hội phụ nữ tỉnh

0916.224.988

huongquachqc@gmail.com

 

 1.  

Nguyễn Thái Hà

Giám đốc

Kho bạc nhà nước

0904.114.603

02213.568.569

hant@vst.gov.vn

 

 1.  

Nguyễn Minh Chiến

Phó giám đốc

Ngân hàng Nhà nước

02213.864.789

 

 

 1.  

Phạm Huy Bình

Trưởng ban

Nội chính

0912.032.664

 

 

 1.  

Phạm Hữu Hiện

Giám đốc

Bảo hiểm xã hội

0168.995.8868

02213.556.868

hienph@hungyen.vss.gov.vn

 

 1.  

Nguyễn Tuấn Anh

Phó chủ tịch

UB MTTQ Việt Nam tỉnh

0977.414.296

ntanhqh@gmail.com

 

II. UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Số điện thoại

Email

 

01

Nguyễn Thế Hưng

Chủ tịch

UBND huyện Tiên Lữ

0967.020.688

nthung@hungyen.gov.vn

 

02

Nguyễn Văn Dũng

Phó chủ tịch

UBND huyện Yên Mỹ

0221.964.596

nvdung.ym@hungyen.gov.vn

 

03

Lê Quang Hiến

Chủ tịch

UBND huyện Mỹ Hào

0904.168.886

lqhien@hungyen.gov.vn

 

04

Nguyễn Hồng Chuyên

Phó Chủ tịch

UBND huyện Phù Cừ

02213.854.217

nhchuyen.pc@hungyen.gov.vn

 

05

Chu Quốc Hiệu

Chủ tịch

UBND huyện Văn Giang

0983.931.448

cqhieu@hungyen.gov.vn

 

06

Mai Xuân Giới

Chủ tịch

UBND huyện Ân Thi

0848.436.888

mxgioi.at@hungyen.gov.vn

 

07

Nguyễn Tuấn Cường

Chủ tịch

UBND TPHY

0944.668.999

tuancuong118@gmail.com

 

08

Nguyễn Bật Khánh

Chủ tịch

UBND huyện Văn Lâm

0912. 032.519

 

 

09

Nguyễn Đức Sơn

Chủ tịch

UBND huyện Khoái Châu

0221.6268.666

ndson.kc@hungyen.gov.vn

 

10

Nguyễn Văn Học

Chủ tịch

UBND huyện Kim Động

0914.504.666

nvhoc@hungyen.gov.vn

 

III. DANH SÁCH NGƯỜI  PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA 161 UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

1. Huyện Phù cừ

1.1

Nghiêm Đắc Trịnh

Chủ tịch

UBND xã Nhật Quang

0978.302.735

nghiemdactrinh1960gmail.com

1.2

Tạ Ngọc Công

Chủ tịch

UBND xã Minh Hoàng

0979.893.117

tacongmh@gmail.com

1.3

Nguyễn Đức Nhận

Chủ tịch

UBND xã Đoàn Đào

0984.385.719

 

1.4

Nguyễn Hữu Văn

Chủ tịch

UBND xã Tống Phan

0986.184.161

 

1.5

Nguyễn Quý Bình

Chủ tịch

UBND xã Tiên Tiến

0973.233.007

 

1.6

Nguyễn Đình Tuyên

Chủ tịch

UBND xã Minh Tiến

0221.3606.027

nguyendinhtuyen@gmail.com

1.7

Nguyễn Thanh Hải

Chủ tịch

UBND xã Tống Trân

0868.488.198

nguyenthanhhaitongtran@gmail.com

1.8

Phạm Văn Tung

Chủ tịch

UBND xã Nguyên Hòa

0368.504.290

 

1.9

Đào Xuân Dục

Chủ tịch

UBND xã Tam Đa

0382.741.886

daoxuanduc66@gmail.com

1.10

Nguyễn Xuân Quảng

Chủ tịch

UBND thị trấn Trần Cao

0914.400.818

xuanquang2503@gmail.com

1.11

Lê Hồng Sơn

Chủ tịch

UBND xã Quang Hưng

0221.3502.578

sonqh2015@gmail.com

1.12

Bùi Nhật Sính

Chủ tịch

UBND xã Đình Cao

0963.335.828

ubndxadinhcao123@gmail.com

1.13

Vũ Văn Viến

Chủ tịch

UBND xã Minh Tân

0912.305.898

vuvanvien@gmail.com

1.14

Nguyễn Đình Đức

Chủ tịch

UBND xã Phan Sào Nam

0221.3502.579

 

2. Thị xã Mỹ Hào

 

2.1

Trần Quốc Hà

Chủ tịch

UBND xã Phan Đình Phùng

0904.401.332

tqha.phandinhphung@hungyen.gov.vn

2.2

Vũ Duy Bình

Chủ tịch

UBND Phường Dị Sử

0987.731.393

vdbinh.disu@hungyen.gov.vn

2.3

Nguyễn Gia Nùng

Chủ tịch

UBND xã Phùng Chí Kiên

0986.290.808

ngnung.phungchikien@hungyen.gov.vn

2.4

Đặng Ngọc Lương

Chủ tịch

UBND Phường Minh Đức

0915.135.599

dnluong.minhduc@hungyen.gov.vn

2.5

Trần Huy Thuấn

Chủ tịch

UBND xã Ngọc Lâm

0975.171.350

ththuan.ngoclam@hungyen.gov.vn

2.6

Nguyễn Văn Hiên

Chủ tịch

UBND Phường Bạch Sam

0903.433.792

nvhien.bachsam@hungyen.gov.vn

2.7

Phạm Văn Cược

Chủ tịch

UBND Phường Nhân Hòa

0984.401.332

pvcuoc.nhanhoa@hungyen.gov.vn

2.8

Vũ Văn Yên

Chủ tịch

UBND xã Xuân Dục

0988.167.637

xuanduc@hungyen.gov.vn

2.9

Vũ Xuân Đang

Chủ tịch

UBND xã Hòa Phong

038.695.3569

vxdang.hoaphong@hungyen.gov.vn

2.10

Nguyễn Văn Chiêm

Chủ tịch

UBND xã Hưng Long

0368.538.636

bvchiem.hunglong@hungyen.gov.vn

2.11

Kiều Mạnh Bề

Chủ tịch

UBND xã Dương Quang

0948.735.979

kmbe.duongquang@hungyen.gov.vn

2.12

Ngô Phương Tuệ

Chủ tịch

UBND TT Bần Yên Nhân

0913.094.946

nptue.banyennhan@hungyen.gov.vn

2.13

Nguyễn Khắc Toàn

Chủ tịch

UBND xã Cẩm Xá

0972.214.518

nktoan.camxa@hungyen.gov.vn

3. Huyện Yên Mỹ

3.1

Nguyễn Quang Huy

Chủ tịch

UBND xã Trung Hưng

0982.131.965

 

3.2

Lưu Đức Thuận

Chủ tịch

UBND xã Liêu Xá

0988.247.888

 

3.3

Hoàng Hữu Hùng

Chủ tịch

UBND xã Yên Phú

0988.147.506

 

3.4

Nguyễn Văn Dự

Chủ tịch

UBND xã Nghĩa Hiệp

0988.353.455

 

3.5

Phạm Thanh Xuân

Chủ tịch

UBND xã Giai Phạm

0913.530.264

 

3.6

Ngô Quang Thiệu

Chủ tịch

UBND thị trấn Yên Mỹ

0978.452.998

 

3.7

Phan Văn Úy

Phó Chủ tịch

UBND xã  Minh Châu

0975.600.849

 

3.8

Đặng Tân Cương

Chủ tịch

UBND xã Ngọc Long

0914.895.753

 

3.9

Vũ Văn Quý

Phó Chủ tịch

UBND xã Lý Thường Kiệt

0915.978.111

 

3.10

Ngô Văn Tuynh

Phó Chủ tịch

UBND xã Hoàn Long

0986.920.339

 

3.11

Trần Văn Tôn

Chủ tịch

UBND xã Đồng Than

0969.242.668

 

3.12

Hoàng Văn Thành

Chủ tịch

UBND xã Thanh Long

0976.152.062

 

3.13

Nguyễn Ngọc Bích

Chủ tịch

UBND xã Việt Cường

0986.669.345

 

3.14

Trần Đình Khánh

Chủ tịch

UBND xã Tân Lập

0915.420.290

 

3.15

Đào Quang Huy

Chủ tịch

UBND xã Tân Việt

0986.785.618

 

3.16

Đỗ Trọng Hoạch

Chủ tịch

UBND xã Trung Hòa

0912.318.800

 

3.17

Lê Văn Duyệt

Chủ tịch

UBND xã Yên Hòa

0169.828.0662

 

4. Huyện Tiên Lữ

4.1

Văn Tất Thịnh

Chủ tịch

UBND thị trấn Vương

0913.280.220

 

4.2

Lương Quang Ngạn

Chủ tịch

UBND xã Ngô Quyền

0971.769.773

 

4.3

Phạm Văn Đĩnh

Chủ tịch

UBND xã Dị Chế

0168.792.2236

 

4.4

Phạm Sinh Mừng

Chủ tịch

UBND xã An Viên

0974.931.788

 

4.5

Nguyễn Văn Hội

Chủ tịch

UBND xã Nhật Tân

0986.255.194

 

4.6

Nguyễn Văn Bộ

Chủ tịch

UBND xã Hưng Đạo

0967.668.111

 

4.7

Phạm Văn Kế

Chủ tịch

UBND xã Đức Thắng

01668.856.498

 

4.8

Bùi An Khoa

Chủ tịch

UBND xã Lệ Xá

0978.708.738

 

4.9

Nguyễn Hữu Tuấn

Chủ tịch

UBND xã Trung Dũng

0982.945.568

 

4.10

Vũ Viết Hùng

Chủ tịch

UBND xã Thụy Lôi

0972.717.936

 

4.11

Trần Văn Diệp

Chủ tịch

UBND xã Cương Chính

0963.811.516

 

4.12

Đinh Quang Hảo

Chủ tịch

UBND xã Minh Phượng

0988.680.162

 

4.13

Trần Văn Lập

Chủ tịch

UBND xã Hải Triều

0313.501.429

 

4.14

Đào Ngọc Tứ

Chủ tịch

UBND xã Thiện Phiến

0972.180.052

 

4.15

Đào Kim Tuyến

Chủ tịch

UBND xã Thủ Sỹ

0989.736.761

 

5. Huyện Khoái châu

 

5.1

Nguyễn Thành Tuấn

Chủ tịch

UBND TT Khoái Châu

0914.688.434

tuanctttkc@gmail.com

5.2

Nguyễn T Ngọc Anh

Chủ tịch

UBND xã An Vỹ

0962.730.655

diemquynh0982@gmail.com

5.3

Nguyễn Đức Hùng

Chủ tịch

UBND xã Bình Minh

0916.535.616

duchungbinhminh@gmail.com

5.4

Nguyễn Duy Định

Chủ tịch

UBND xã Bình Kiều

0983.710.003

ddinh69@gmail.com

5.5

Nguyễn Thị Vui

Chủ tịch

UBND xã Chí Tân

0947.028.381

nguyenthivui0947@gmail.com

5.6

Nguyễn Như Đăng

Chủ tịch

UBND xã Dạ Trạch

0915.620.345

nndang.dtkc@hungyen.gov.vn

5.7

Lê Khắc Mạnh

Chủ tịch

UBND xã Dân Tiến

0982.663.077

nhacmanh.dantien@gmail.com

5.8

Nguyễn Văn Chiến

Chủ tịch

UBND xã Đông Tảo

0988.096.375

ubndxadongtao@gmail.com

5.9

Đỗ Tất Thinh

Chủ tịch

UBND xã Đông kết

0983.928.638

hoangtrungubnd@gmail.com

5.10

Dương Văn Suất

Chủ tịch

UBND xã Đại Tập

0915.487.917

ubdaitap@gmail.com

5.11

Phạm Văn Đồng

Chủ tịch

UBND xã Đông Ninh

0973.830.755

pvdong.dongninh@hungyen.gov.vn

5.12

Tạ Hoàng Tuyến

Chủ tịch

UBND xã Đồng Tiến

0912.781.564

thtuyen.dongtien@hungyen.gov.vn

5.13

Đào Thị Thúy

Chủ tịch

UBND xã Đại Hưng

0986.693.651

thuydaodh@gmail.com

5.14

Nguyễn Văn Oai

Chủ tịch

UBND xã Hàm Tử

0913.374.947

nguyenthanhoai1969@gmail.com

5.15

Bùi Thế Công

Chủ tịch

UBND xã Hồng Tiến

0984.779.568

btcong.hongtien@hungyen.gov.vn

5.16

Tường Hữu Hảo

Chủ tịch

UBND xã Liên Khê

0983.911.283

tuongdoan79@gmail.com

5.17

Nguyễn Công Khanh

Chủ tịch

UBND xã Nhuế Dương

0982.609.549

nckhanh.nhueduong@hungyen.gov.vn

5.18

Vũ Văn Mạnh

Chủ tịch

UBND xã Ông Đình

0976.044.576

ubndxaongdinh@gmail.com

5.19

Phạm Quang Toán

Phó Chủ tịch

UBND xã Việt Hòa

0911.431.882

ubndxaviethoa151@gmail.com

5.20

Bùi Văn Thu

Chủ tịch

UBND xã Phùng Hưng

0986.898.222

viettienpu2009@gmail.com

5.21

Đỗ Xuân Huấn

Chủ tịch

UBND xã Tân Dân

0912.826.553

tuananhvptd.91@gmail.com

5.22

Hoàng Quốc Việt

Chủ tịch

UBND xã Tân Châu

083.636.0344

vuthilung1983@gmail.com

5.23

Đỗ Đình Ngạch

Chủ tịch

UBND xã Tứ Dân

0987.484.628

quanghuy101@gmail.com

5.24

Nguyễn Tường Nguyên

Chủ tịch

UBND xã Thuần Hưng

0976.317.169

ntnguyen.thuanhung@hungyen.gov.vn

5.25

Đỗ Văn Tuấn

Chủ tịch

UBND xã Thành Công

0399.950.929

dovantuantc1966@gmail.com

6. Huyện Văn Giang

6.1

Hoàng Hoa Cương

Chủ tịch

UBND TT Văn Giang

0942.616.689

hhcuong.ttvangiang@hungyen.gov.vn

6.2

Đỗ Văn Dũng

Chủ tịch

UBND xã Phụng Công

0914.372.942

dvdung.phungcong@hungyen.gov.vn 

6.3

Lê Đình Triển

Chủ tịch

UBND xã Thắng Lợi

0906.072.979

thangloi@hungyen.gov.vn

6.4

Phạm Văn Thực

Chủ tịch

UBND xã Cửu cao

0982.877.045

pvthuc.cuucao@hungyen.gov.vn

6.5

Nguyễn Đức Hồng

Phó Chủ tịch

UBND xã Long Hưng

0988.456.855

ndhong.longhung@hungyen.gov.vn

6.6

Khương Văn Sinh

Chủ tịch

UBND xã Vĩnh Khúc

0987.211.918

vinhkhuc@hungyen.gov.vn

6.7

Lê Đức Dân

Chủ tịch

UBND xã Nghĩa Trụ

0936.083.629

lddan.nghiatru@hungyen.gov.vn

6.8

Lý Xuân Minh

Chủ tịch

UBND xã Liên Nghĩa

0973.679.061

lxminh.liennghia@hungyen.gov.vn

6.9

Nguyễn Đông Bình

Chủ tịch

UBND xã Mễ Sở

0904.776.539

ndbinh.meso@hungyen.gov.vn

6.10

Lê Đức Huy

Chủ tịch

UBND xã Tân Tiến

0912.451.668

htphan.tantien@hungyen.gov.vn

6.11

Lê Quý Đôn

Chủ tịch

UBND xã Xuân Quan

0986.121.075

xuanquan@hungyen.gov.vn

7. Huyện Ân Thi

7.1

Hoàng Văn Thư

Chủ tịch

UBND TT Ân Thi

0973.269.835

hvthu.ttanthi@hungyen.gov.vn

7.2

Trần Duy Thanh

Chủ tịch

UBND xã Phù Ủng

0912.963.991

tdthanh.phuung@hungyen.gov.vn

7.3

Nguyễn Văn Sinh

Chủ tịch

UBND xã Bắc Sơn

0982.109.505

nvsinh.bacson@hungyen.gov.vn

7.4

Doãn Xuân Đương

Chủ tịch

UBND xã Bãi Sậy

0988.152.336

dxduong.baisay@hungyen.gov.vn

7.5

Chu Minh Tình

Chủ tịch

UBND xã Đào Dương

0988.928.653

cmtinh.daoduong@hungyen.gov.vn

7.6

Nguyễn Đức Huynh

Chủ tịch

UBND xã Tân Phúc

0988.167.584

ndhuynh.tanphuc@hungyen.gov.vn

7.7

Hoàng Văn Vị

Chủ tịch

UBND xã Vân Du

0912.313.667

hvvi.vandu@hungyen.gov.vn

7.8

Đặng Văn Đãng

Chủ tịch

UBND xã Quang Vinh

0975.489.538

dvdang.quangvinh@hungyen.gov.vn

7.9

Bùi Đắc Quý

Chủ tịch

UBND xã Xuân Trúc

0348.001.660

buidacquy1989@gmail.com

7.10

Trương Đức Thành

Chủ tịch

UBND xã Hoàng Hoa Thám

0915.254.823

tdthanh.hoanghoatham@hungyen.gov.vn

7.11

Nguyễn Văn Lưu

Chủ tịch

UBND xã Quảng Lãng

0978.836.217

nvluu.quanglang@hungyen.gov.vn

7.12

Nguyễn Thanh Ngọt

Chủ tịch

UBND xã Văn Nhuệ

0977.005.551

ntngot.vannhue@hungyen.gov.vn

7.13

Đỗ Xuân Cương

Chủ tịch

UBND xã Đặng Lễ

0986.628.665

dxcuong.dangle@hungyen.gov.vn

7.14

Nguyễn Hồng Phong

Chủ tịch

UBND xã Cẩm Ninh

0973.782.388

nhphong.camninh@hungyen.gov.vn

7.15

Đỗ Văn Tự

Chủ tịch

UBND xã Nguyễn Trãi

0967606696

dvtu.nguyentrai@hungyen.gov.vn

7.16

Nguyễn Văn Giảm

Chủ tịch

UBND xã Đa Lộc

0984.587.308

nvgiam.daloc@hungyen.gov.vn

7.17

Bùi Đắc Hiệp

Chủ tịch

UBND xã Hồ Tùng Mậu

0984.103.723

bdhiep.hotungmau@hungyen.gov.vn

7.18

Nguyễn Văn Hoàng

Chủ tịch

UBND xã Tiên Phong

0963.651.969

nvhoangtienphong@hungyen.gov.vn

7.19

Nguyễn Văn Công

Chủ tịch

UBND xã Hồng Vân

0982.904.144

nvcong.hongvan@hungyen.gov.vn

7.20

Vũ Sỹ Viên

Chủ tịch

UBND xã Hồng Quang

0904.617.991

vsvien.hongquang@hungyen.gov.vn

7.21

Chu Văn kết

Chủ tịch

UBND xã Hạ Lễ

0979.858.561

cvket.hale@hungyen.gov.vn

8. Thành phố Hưng Yên

8.1

Vũ Minh Đảm

Chủ tịch

UBND xã Liên Phương

0829.576.868

 

8.2

Dương Văn Chuyến

Chủ tịch

UBND xã Hoàng Hanh

0977.426.149

 

8.3

Phạm Văn Thanh

Chủ tịch

UBND xã Hùng Cường

0983.823.062

 

8.4

Tạ Văn Mạnh

Chủ tịch

UBND xã Phú Cường

0983.611.864

 

8.5

Cao Tuấn Hưng

Chủ tịch

UBND xã Tân Hưng

0986.009.273

 

8.6

Phan Văn Toan

Chủ tịch

UBND xã Quảng Châu

0982.865.307

 

8.7

Vũ Duy Hân

Chủ tịch

UBND xã Hồng Nam

0978.844.862

 

8.8

Nguyễn Ngọc Hoan

Chủ tịch

UBND xã Bảo Khê

0905.646.676

ngochoanbaokhe@gmail.com

8.9

Trần Đăng Khơi

Chủ tịch

UBND xã Trung Nghĩa

0962.126.368

 

8.10

Vũ Văn Giản

Chủ tịch

UBND xã Phương Chiểu

0981.677.862

 

8.11

Nguyễn Thị Quế

Chủ tịch

UBND phường Lam Sơn

0388.324.688

 

8.12

Phan Văn Hệ

Chủ tịch

UBND phường Hồng Châu

0399.653.859

 

8.13

Bùi Việt Bắc

Chủ tịch

UBND phường Hiến Nam

0987.382.368

 

8.14

Nguyễn Văn Nhân

Chủ tịch

UBND phường Lê Lợi

0977.741.125

 

8.15

Nguyễn T. Thu Hồng

Chủ tịch

UBND phường An Tảo

0986.307.820

thuhong13.7@gmail.com

8.16

Trần Văn Tịnh

Chủ tịch

UBND phường Quang Trung

0989.138.197

tranvantinh.quangtrung.1962@gmail.com

8.17

Lê Hồng Hải

Chủ tịch

UBND phường Minh Khai

0989.239.196

 

9 . Huyện Văn Lâm

9.1

Đoàn Văn Chiển

Chủ tịch

UBND xã  Đình Dù

02213.994.570

dvchien.dinhdu@hungyen.gov.vn

9.2

Cao Văn Long

Chủ tịch

UBND xã  Tân Quang

0904.245.607

cvlong.tanquang@hungyen.gov.vn

9.3

Trịnh Văn Hiến

Chủ tịch

UBND xã  Chỉ Đạo

0913.568.320

tvhien.chidao@hungyen.gov.vn

9.4

Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch

UBND TT Như Quỳnh

0913.258.617

nvthang.nhuquynh@hungyen.gov.vn

9.5

Trịnh Trung Kiên

Chủ tịch

UBND xã  Lạc Đạo

0915.527.763

ttkien.lacdao@hungyen.gov.vn

9.6

Nguyễn Văn Năm

Chủ tịch

UBND xã  Minh Hải

0912.831.730

nvnam.minhhai@hungyen.gov.vn

9.7

Đỗ Văn Tuyên

Chủ tịch

UBND xã  Lạc Hồng

0978.856.082

dvtuyen.lachong@hungyen.gov.vn

9.8

Hoàng Văn Hiểu

Chủ tịch

UBND xã  Việt Hưng

0982.569.223

hvhieu.viethung@hungyen.gov.vn

9.9

Đỗ Thế Phả

Chủ tịch

UBND xã  Trưng Trắc

0986.097.648

dtpha.trungtrac@hungyen.gov.vn

9.10

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch

UBND xã  Lương Tài

0913.589.907

nmhung.luongtai@hungyen.gov.vn

9.11

Nguyễn Xuân Vũ

Chủ tịch

UBND xã  Đại Đồng

0936.752.956

nxvu.daidong@hungyen.gov.vn

10. Huyện Kim Động

10.1

Trần Quang Im

Chủ tịch

UBND TT Lương Bằng

0979.089.821

ttluongbang@hungyen.gov.vn

10.2

Hoàng Minh Tuấn

Chủ tịch

UBND xã Đồng Thanh

0975.823.464

dongthanh@hungyen.gov.vn

10.3

Đào Đức Sinh

Chủ tịch

UBND xã Vĩnh Xá

01685.091.154

vinhxa@hungyen.gov.vn

10.4

Đào Thanh Hải

Chủ tịch

UBND xã Toàn Thắng

0982.097.308

toanthang@hungyen.gov.vn

10.5

Cao Đức Thiện

Chủ tịch

UBND xã Nghĩa Dân

02213.504.941

nghiadan@hungyen.gov.vn

10.6

Ngô Ngọc Sơn

Chủ tịch

UBND xã Phạm Ngũ Lão

0982.543.324

phamngulao@hungyen.gov.vn

10.7

Nguyễn Văn Duyên

Chủ tịch

UBND xã Chính Nghĩa

01288.577.399

chinhnghia@hungyen.gov.vn

10.8

Phạm Bá Nghĩa

Chủ tịch

UBND xã Nhân La

0987.982.229

nhanla@hungyen.gov.vn

10.9

Trương Lôi Phong

Chủ tịch

UBND xã Vũ Xá

0987.212.069

vuxa@hungyen.gov.vn

10.10

Nguyễn Văn Thơ

Chủ tịch

UBND xã Song Mai

0915.627.539

songmai@hungyen.gov.vn

10.11

Đỗ Thành Công

Chủ tịch

UBND xã Ngọc Thanh

0979.258.154

ngocthanh@hungyen.gov.vn

10.12

Hoàng Văn Cẩm

Chủ tịch

UBND xã Hiệp Cường

0989.301.266

hiepcuong@hungyen.gov.vn

10.13

Nguyễn Thị Hằng

Chủ tịch

UBND xã Đức Hợp

0988.622.815

duchop@hungyen.gov.vn

10.14

Phan Quang Độ

Chủ tịch

UBND xã Hùng An

0976.057.479

hungan@hungyen.gov.vn

10.15

Nguyễn Văn Môn

Chủ tịch

UBND xã Mai Động

0985.142.359

maidong@hungyen.gov.vn

10.16

Nguyễn Văn Vinh

Chủ tịch

UBND xã Phú Thịnh

0979.717.134

phuthinh@hungyen.gov.vn

10.17

Tào Quang Trường

Chủ tịch

UBND xã Thọ Vinh

01247.283.333

thovinh@hungyen.gov.vn

                               

Tin mới nhất

Tôn chỉ, mục đích các cơ quan báo chí(31/05/2021 4:18 CH)

Cơ sở dữ liệu về báo chí cập nhật đến ngày 10/3/2021(18/03/2021 8:37 SA)

Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí(09/10/2020 2:16 CH)

°
863 người đang online