Công điện khẩn số 2137.CĐ-CTUBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh v.v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh...

Đăng ngày 18 - 08 - 2020
100%

Nội dung Công điện theo file đính kèm

111.pdf

 

 

 

 

Tin mới nhất

Thông tin ca F0 ghi nhận tại Hải Dương có thông tin dịch tễ liên quan đến Công ty tại Hưng Yên(19/02/2021 2:32 CH)

Khẩn trương các biên pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca nghi nhiễm làm việc tại công ty TNHH...(18/02/2021 4:40 CH)

Triển khai bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu(18/02/2021 4:38 CH)

Báo cáo nhanh trường hợp Phạm Hoài Nam nghi nhiễm Covid - 19(18/02/2021 4:36 CH)

Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19(17/02/2021 2:39 CH)

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh(17/02/2021 2:21 CH)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh về công...(16/02/2021 2:50 CH)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh về công...(16/02/2021 2:48 CH)

Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với nhiều tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch...(15/02/2021 3:01 CH)

Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh Hưng Yên(13/02/2021 2:35 CH)

Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trước biến chủng mới của bệnh...(03/02/2021 4:42 CH)

Triển khai bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19(03/02/2021 5:03 CH)

Tăng cường thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19(03/02/2021 4:51 CH)

Công văn số 2129.UBND.KGVX ngày 17/8/2020 v.v khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nguy cơ...(17/08/2020 5:00 CH)

KH số 51.KH-UBND Ngày 6/4/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ(06/04/2020 3:49 CH)

Công văn số 105.SYT.NVY ngày .../2/2020 về tổ chức thực hiện cách ly phòng chống Corona virus(28/02/2020 3:54 CH)

°
625 người đang online