Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày 24/08/2020

Đăng ngày 24 - 08 - 2020
100%

- Dữ liệu là kết quả của việc khai phá, đối soát giữa kho dữ liệu Quý 2/2020 của Cục Viễn thông và kho dữ liệu mới nhất của các nhà mạng.

- Sau khi đối soát số liệu với các nhà mạng, số liệu về smartphone của các địa phương có thể có sự thay đổi so với số liệu trước đó nhưng đảm bảo thay đổi theo hướng chính xác với thực tế hơn. Phương pháp so sánh số điện thoại của Bluezoner với tập thuê bao khách hàng viễn thông được doanh nghiệp viễn thông định nghĩa là thuê bao đang ở trong tỉnh (tập dữ liệu này các nhà mạng dùng để chia cước viễn thông nên có độ chính xác tốt).

Tỉnh

Huyện

Số Bluezoner có số điện thoại

HƯNG YÊN

Huyện Khoái Châu

                  28.931

HƯNG YÊN

Huyện Kim Động

                  15.668

HƯNG YÊN

Huyện Phù Cừ

                    8.989

HƯNG YÊN

Huyện Tiên Lữ

                  12.695

HƯNG YÊN

Huyện Văn Giang

                  23.488

HƯNG YÊN

Huyện Văn Lâm

                  34.016

HƯNG YÊN

Huyện Yên Mỹ

                  36.297

HƯNG YÊN

Huyện Ân Thi

                  15.807

HƯNG YÊN

Thành phố Hưng Yên

                  19.700

HƯNG YÊN

Thị xã Mỹ Hào

                  28.380

HƯNG YÊN

TỈNH HƯNG YÊN

                       320

 

Tin mới nhất

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(09/09/2020 8:36 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(08/09/2020 8:07 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(07/09/2020 9:59 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(07/09/2020 9:57 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(04/09/2020 8:55 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(04/09/2020 8:54 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(03/09/2020 7:29 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(01/09/2020 7:44 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(31/08/2020 1:54 CH)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(31/08/2020 8:21 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(29/08/2020 8:03 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(28/08/2020 7:54 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(27/08/2020 8:02 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(26/08/2020 7:31 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(25/08/2020 7:39 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(22/08/2020 8:21 SA)

°
260 người đang online