Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày 30/08/2020

Đăng ngày 31 - 08 - 2020
100%

- Dữ liệu là kết quả của việc khai phá, đối soát giữa kho dữ liệu Quý 2/2020 của Cục Viễn thông và kho dữ liệu mới nhất của các nhà mạng.

- Sau khi đối soát số liệu với các nhà mạng, số liệu về smartphone của các địa phương có thể có sự thay đổi so với số liệu trước đó nhưng đảm bảo thay đổi theo hướng chính xác với thực tế hơn. Phương pháp so sánh số điện thoại của Bluezoner với tập thuê bao khách hàng viễn thông được doanh nghiệp viễn thông định nghĩa là thuê bao đang ở trong tỉnh (tập dữ liệu này các nhà mạng dùng để chia cước viễn thông nên có độ chính xác tốt).

Tỉnh

Huyện

Số Bluezoner có số điện thoại

HƯNG YÊN

Huyện Khoái Châu

                  30.945

HƯNG YÊN

Huyện Kim Động

                  16.782

HƯNG YÊN

Huyện Phù Cừ

                    9.634

HƯNG YÊN

Huyện Tiên Lữ

                  13.595

HƯNG YÊN

Huyện Văn Giang

                  24.537

HƯNG YÊN

Huyện Văn Lâm

                  35.426

HƯNG YÊN

Huyện Yên Mỹ

                  38.286

HƯNG YÊN

Huyện Ân Thi

                  17.027

HƯNG YÊN

Thành phố Hưng Yên

                  21.190

HƯNG YÊN

Thị xã Mỹ Hào

                  29.604

HƯNG YÊN

TỈNH HƯNG YÊN

                       348

Tin mới nhất

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(09/09/2020 8:36 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(08/09/2020 8:07 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(07/09/2020 9:59 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(07/09/2020 9:57 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(04/09/2020 8:55 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(04/09/2020 8:54 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(03/09/2020 7:29 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(01/09/2020 7:44 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(31/08/2020 1:54 CH)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(29/08/2020 8:03 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(28/08/2020 7:54 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(27/08/2020 8:02 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(26/08/2020 7:31 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(25/08/2020 7:39 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(24/08/2020 8:25 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(22/08/2020 8:21 SA)

°
573 người đang online