Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày 29/08/2020

Đăng ngày 29 - 08 - 2020
100%

- Dữ liệu là kết quả của việc khai phá, đối soát giữa kho dữ liệu Quý 2/2020 của Cục Viễn thông và kho dữ liệu mới nhất của các nhà mạng.

- Sau khi đối soát số liệu với các nhà mạng, số liệu về smartphone của các địa phương có thể có sự thay đổi so với số liệu trước đó nhưng đảm bảo thay đổi theo hướng chính xác với thực tế hơn. Phương pháp so sánh số điện thoại của Bluezoner với tập thuê bao khách hàng viễn thông được doanh nghiệp viễn thông định nghĩa là thuê bao đang ở trong tỉnh (tập dữ liệu này các nhà mạng dùng để chia cước viễn thông nên có độ chính xác tốt).

Tỉnh

Huyện

Số Bluezoner có số điện thoại

HƯNG YÊN

Huyện Khoái Châu

                  30.605

HƯNG YÊN

Huyện Kim Động

                  16.645

HƯNG YÊN

Huyện Phù Cừ

                    9.562

HƯNG YÊN

Huyện Tiên Lữ

                  13.510

HƯNG YÊN

Huyện Văn Giang

                  24.381

HƯNG YÊN

Huyện Văn Lâm

                  35.196

HƯNG YÊN

Huyện Yên Mỹ

                  38.058

HƯNG YÊN

Huyện Ân Thi

                  16.869

HƯNG YÊN

Thành phố Hưng Yên

                  21.083

HƯNG YÊN

Thị xã Mỹ Hào

                  29.469

HƯNG YÊN

TỈNH HƯNG YÊN

                       347

 

Tin mới nhất

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(09/09/2020 8:36 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(08/09/2020 8:07 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(07/09/2020 9:59 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(07/09/2020 9:57 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(04/09/2020 8:55 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(04/09/2020 8:54 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(03/09/2020 7:29 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(01/09/2020 7:44 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(31/08/2020 1:54 CH)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(31/08/2020 8:21 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(28/08/2020 7:54 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(27/08/2020 8:02 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(26/08/2020 7:31 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(25/08/2020 7:39 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(24/08/2020 8:25 SA)

Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày...(22/08/2020 8:21 SA)

°
572 người đang online