Phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin

Đăng ngày 10 - 11 - 2021
100%

Vừa qua, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng. Đứng trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng để làm việc, học tập,... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác....

 Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tuyên truyền các tập phim trên Cổng thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin tới mọi đối tượng sử dụng mạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chi tiết các tập phim được đăng tải trên trang Youtube An toàn không gian mạng, cụ thể như sau:

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

Ngoài ra, các tập phim cũng được đăng tải trên trang facebook: An toàn không gian mạng.

Tin mới nhất

Mọi nền tảng số quốc gia phải được phát triển, đánh giá và sử dụng an toàn(29/11/2021 8:53 SA)

Hoàn thiện thể chế thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số ở...(03/08/2021 9:03 SA)

Hưng Yên: Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025(19/07/2021 7:36 SA)

Chuyển đổi số trong hoạt động tòa án mang lại lợi ích cho cán bộ và người dân(28/06/2021 8:29 SA)

°
758 người đang online