Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020

Đăng ngày 31 - 12 - 2021
100%

Ngày 25.12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18.3.2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết số 13) và tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 – 2020 (Nghị quyết số 21).

 Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 13 do đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tại hội nghị, 20 năm qua, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 được tổ chức kịp thời. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đều ban hành chương trình hành động hoặc kế hoạch để thực hiện. Tỉnh quan tâm ban hành, triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách về cán bộ và nguồn nhân lực, đất đai, tài chính tín dụng, hỗ trợ về khoa học, công nghệ… tạo thuận lợi để các HTX thành lập và hoạt động hiệu quả, phát triển kinh tế tập thể. Nhờ vậy, đến nay, kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và phát triển, từng bước khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt trong phát triển kinh tế của địa phương. Dự kiến đến ngày 31.12.2021, toàn tỉnh có 416 tổ hợp tác với tổng số vốn góp trên 1,9 tỷ đồng; 449 HTX với tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản 717 tỷ đồng, tổng doanh thu trung bình đạt 1,4 tỷ đồng/năm/HTX. Thu nhập bình quân của thành viên, lao động HTX là 48 triệu đồng/năm, tăng 18 triệu đồng so với thời điểm 31.12.2001. Hiện, toàn tỉnh có 23 HTX sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao, 4 sao. Tỉnh có 1 Liên hiệp HTX. Hoạt động của các HTX ngày càng đi vào ổn định, xuất hiện nhiều HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả, góp phần to lớn về mặt xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cộng đồng, củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết ở địa bàn cơ sở, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn.

Để thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, tạo điểm nhấn, nền tảng phát triển kinh tế tập thể, HTX cho các giai đoạn tiếp theo, thời gian tới, tỉnh xác định gắn phát triển nhanh với phát triển bền vững các loại hình HTX; gắn phát triển HTX với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục củng cố, đổi mới HTX cả về tổ chức, quản lý và hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, tạo ra động lực trong từng HTX… Đồng thời, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ quản lý của HTX, tổ hợp tác, Liên hiệp HTX…

Báo cáo Nghị quyết số 21 do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại hội nghị khẳng định: Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 21, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT bảo đảm đầy đủ, chính xác, giải quyết kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tỉnh thường xuyên cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tỉnh đã hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho một số nhóm đối tượng để sớm hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân theo đúng lộ trình. Đến hết tháng 6.2020, toàn tỉnh có 215.813 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 30,5% so với lực lượng lao động; 191.549 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 1.079.393 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 90% dân số…

Để đạt mục tiêu đến năm 2025, 95% người dân có thẻ BHYT, 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH…, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành để mở rộng, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, công tác chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT…

Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu tập trung tham luận các nội dung về cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật… để thúc đẩy, mở rộng, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21, tuyên truyền, vận động, mở rộng người tham gia BHXH, BHYT… Đồng thời, rút ra các bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết số 13 và Nghị quyết số 21, đề xuất các giải pháp để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã gợi mở một số giải pháp để tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2012, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh về kinh tế tập thể, HTX bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn; chú trọng kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy làm công tác quản lý Nhà nước về kinh tế hợp tác; tiếp tục hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới; đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nhân lực phục vụ chuyển giao khoa học công nghệ lĩnh vực hoạt động của HTX…

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn trong việc phát triển kinh tế tập thể, BHXH, BHYT, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, BHXH, BHYT. MTTQ và các đoàn thể hướng về cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên, hội viên trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX và thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. Các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, BHXH, BHYT bảo đảm phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia BHXH, BHYT cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các tổ hợp tác, HTX đăng ký thành lập và hoạt động. Các HTX chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cho các xã viên, người lao động. Liên minh HTX tỉnh tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chức, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các HTX…

Nhân dịp này, tại hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 35 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 và tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 21.

Tin mới nhất

Hưng Yên: Xây dựng vùng nguyên liệu cho sản phẩm OCOP(25/05/2022 8:37 SA)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn làm việc với đoàn doanh nghiệp Quỹ đầu tư TAM(28/04/2022 4:16 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ Bảy(28/04/2022 4:12 CH)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm và động viên người lao động tại một số doanh nghiệp(25/02/2022 8:14 SA)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm, kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp(18/02/2022 8:12 SA)

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao gạo hỗ trợ người...(14/12/2021 10:00 SA)

Hưng Yên: Hơn 1300 đại biểu dự hội nghị trực tuyến tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cộng...(13/12/2021 9:57 SA)

Công tác đối ngoại tỉnh Hưng Yên: Vượt thách thức, gặt “trái ngọt”(13/12/2021 9:55 SA)

Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời tiêu chí đánh giá các cấp độ dịch(14/10/2021 1:42 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng, chống dịch Covid-19(27/09/2021 4:14 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản kiểm tra công tác phòng, chống...(13/09/2021 9:12 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19(06/09/2021 4:33 CH)

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Sổ Sức Khỏe Điện Tử trong quá trình tiêm vaccine phòng covid-19(27/07/2021 10:39 SA)

Chuẩn bị các kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 ở mức độ cao nhất (26/07/2021 3:54 CH)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV(21/07/2021 9:31 SA)

Đồng chí Vương Đình Huệ được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV(21/07/2021 9:28 SA)

°
942 người đang online