Tăng cường thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19

Đăng ngày 03 - 02 - 2021
100%

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; Công điện số 199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam

82. Tuyên truyền covid.pdf

Phụ lục_Công văn tuyên truyền Covid.docx

Tin mới nhất

Thông tin ca F0 ghi nhận tại Hải Dương có thông tin dịch tễ liên quan đến Công ty tại Hưng Yên(19/02/2021 2:32 CH)

Khẩn trương các biên pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca nghi nhiễm làm việc tại công ty TNHH...(18/02/2021 4:40 CH)

Triển khai bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu(18/02/2021 4:38 CH)

Báo cáo nhanh trường hợp Phạm Hoài Nam nghi nhiễm Covid - 19(18/02/2021 4:36 CH)

Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19(17/02/2021 2:39 CH)

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh(17/02/2021 2:21 CH)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh về công...(16/02/2021 2:50 CH)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh về công...(16/02/2021 2:48 CH)

Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với nhiều tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch...(15/02/2021 3:01 CH)

Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh Hưng Yên(13/02/2021 2:35 CH)

Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trước biến chủng mới của bệnh...(03/02/2021 4:42 CH)

Triển khai bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19(03/02/2021 5:03 CH)

Công điện khẩn số 2137.CĐ-CTUBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh v.v tăng cường các biện...(18/08/2020 8:49 CH)

Công văn số 2129.UBND.KGVX ngày 17/8/2020 v.v khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nguy cơ...(17/08/2020 5:00 CH)

KH số 51.KH-UBND Ngày 6/4/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ(06/04/2020 3:49 CH)

Công văn số 105.SYT.NVY ngày .../2/2020 về tổ chức thực hiện cách ly phòng chống Corona virus(28/02/2020 3:54 CH)

°
676 người đang online