Quy chế tiếp cận thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 10 - 06 - 2021
100%

Quy chế này quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

Nội dung cụ thể của Quy chế được đăng tải tại đây:

915 QD So TTTT Hung Yen.pdf

Tin mới nhất

Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin(31/08/2020 10:45 SA)

Quy trình và mẫu phiếu cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông(31/08/2020 10:36 SA)

Quy chế cung cấp thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên(31/08/2020 10:47 SA)

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin(31/08/2020 10:39 SA)

Quy chế cung cấp thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông (QĐ 915/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018)(31/12/2018 4:18 CH)

°
586 người đang online