Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII

Đăng ngày 28 - 06 - 2021
100%

Sáng ngày 29/6/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVII đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ nhất. Dự phiên khai mạc có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX; Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XVIII, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI; nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên qua các thời kỳ; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các ông, bà đại diện các Ủy ban của Quốc hội; các ông, bà trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; các ông, bà trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV ứng cử tại tỉnh Hưng Yên; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.

 

Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phát biểu khai mạc Kỳ họp

Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Ngày 23/5/2021 vừa qua, cùng với cả nước, cử tri trong tỉnh đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 98,03%, trên địa bàn tỉnh ta đã bầu được 07 đại biểu QH, 53 đại biểu HĐND tỉnh; 323 đại biểu HĐND cấp huyện và 4005 đại biểu HĐND cấp xã. Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của cả nước, là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của HĐND các khóa trước, HĐND tỉnh khóa XVI đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; thường xuyên bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy để cụ thể hóa kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp bách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà, góp phần xứng đáng vào thành tựu to lớn và khá toàn diện của tỉnh ta trong nhiệm kỳ vừa qua; đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và Nhân dân toàn tỉnh, tạo nền tảng quan trọng để chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 340/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng 5 năm, giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua. Là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026, với những nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND và UBND trong suốt nhiệm kỳ, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, dân chủ thảo luận, sáng suốt chọn lựa bầu được người có đủ đức, đủ tài, đủ sức đảm đương các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, tích cực đóng góp ý kiến để quyết định các nội dung được HĐND xem xét, dự kiến thông qua tại kỳ họp này.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII

 

Tiếp theo, thay mặt Ủy ban bầu cử tỉnh, ông Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH TW Đảng, phụ trách Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH TW Đảng, phụ trách Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

 

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH TW Đảng, phụ trách Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, sự tin tưởng, ủng hộ, trách nhiệm cao của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử đã diễn ra khách quan, công khai, dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự ổn định vững chắc về chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; là tiền đề quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương theo hướng hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ. Với nội dung đặc biệt quan trọng của kỳ họp là quyết định tổ chức bộ máy, các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các chức danh khác theo thẩm quyền; đồng thời, tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; thông qua chủ trương một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đây là đánh giá về những kết quả bước đầu tỉnh ta thực hiện Nghị quyết XIX Đại hội Đảng bộ tỉnh. Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ này là rất nặng nề, trọng tâm là thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra: “Xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững”; đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện đối với các hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo hướng tích cực, hiệu quả. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân. Trong thời gian tới, mỗi đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa Chương trình hành động của cá nhân, sao cho sát với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi đại biểu dân cử tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với Nhân dân, thực hiện có hiệu quả quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng với trách nhiệm người đại biểu Nhân dân. Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh dấu sự khởi đầu hoạt động của HĐND tỉnh khóa mới với nhiều cơ hội, triển vọng phát triển, đan xen với những khó khăn, thách thức; tin tưởng rằng HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả của các khoá trước, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XVII đã thực hiện bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVI, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh của HĐND tỉnh

Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh của HĐND tỉnh

 

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Văn Khuê, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khóa XVII; bà Trần Thị Tuyết Hương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII; các ông: Đặng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hùng Nam tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại Kỳ họp đã tiến hành bầu Trưởng Ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, bầu 18 Uỷ viên UBND tỉnh khóa XVII.

Kỳ họp kết thúc phiên làm việc buổi sáng. Buổi chiều, Kỳ họp tiếp tục làm việc tại hội trường.

Tin mới nhất

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Sổ Sức Khỏe Điện Tử trong quá trình tiêm vaccine phòng covid-19(27/07/2021 10:39 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu mạnh tay xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh Covid...(27/07/2021 8:18 SA)

Đăng ký tiêm, tra cứu số lượng và chủng loại vắc xin tại Cổng thông tin tiêm chủng(27/07/2021 8:21 SA)

Chuẩn bị các kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 ở mức độ cao nhất (26/07/2021 3:54 CH)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm, tặng quà người có công và gia đình chính sách tại...(26/07/2021 4:13 CH)

Bộ TT&TT ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử(23/07/2021 8:16 SA)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV(21/07/2021 9:31 SA)

Tiên Lữ: Thiết lập vùng cách ly, phong toả phòng, chống dịch Covid-19 khu dân cư thị trấn Vương(21/07/2021 9:13 SA)

Ghi nhận 3 trường hợp mắc Covid-19 mới(21/07/2021 9:12 SA)

Đồng chí Vương Đình Huệ được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV(21/07/2021 9:28 SA)

Hưng Yên: Phát hiện 2 lái xe đường dài dương tính SARS-CoV-2(20/07/2021 7:56 SA)

Ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới tại cơ sở cách ly tập trung(20/07/2021 8:45 SA)

Hưng Yên vượt mốc 200 ca COVID-19(19/07/2021 11:05 SA)

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021(19/07/2021 7:55 SA)

Ân Thi: Kết thúc phong tỏa, cách ly 8/8 địa bàn(19/07/2021 7:44 SA)

Hưng Yên: 13 ca mắc Covid-19 mới đều đã được cách ly tập trung (19/07/2021 7:43 SA)

°
405 người đang online