Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan báo chí, xuất bản

Đăng ngày 16 - 07 - 2021
100%

Ngày 14.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan báo chí, xuất bản. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Nhân)

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Nhân)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh: So với Đại hội XII có một số nhận thức mới trong chủ đề Đại hội XIII, đáng chú ý là: Bổ sung “xây dựng hệ thống chính trị” vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; Nêu “khát vọng phát triển đất nước” và bổ sung “kết hợp với sức mạnh thời đại”; Xác định mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Đại hội đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, nêu rõ những thành tựu đạt được; nguyên nhân khách quan và chủ quan đạt được những thành tựu đó. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm. Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XIII rút ra những bài học kinh nghiệm.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; đánh giá 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh. Qua đó, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh 2011; về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về ý nghĩa lịch sử, sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện sau khi nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Từ việc dự báo tình hình thế giới và trong nước, tại Đại hội XIII của Đảng, BCH Trung ương Đảng khóa XII thống nhất rất cao phải xây dựng một hệ quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị và hệ quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Đồng thời đề ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021-2030 cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025; những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược…

Tiếp đó, đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản. Trong đó, nhấn mạnh đến vai trò, chức năng của báo chí, xuất bản cũng như quan điểm, định hướng của Đảng về báo chí, xuất bản; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, xuất bản; tình hình công tác báo chí, xuất bản thời gian qua; một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới...

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững và hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc… Đồng thời phát huy vai trò tham gia giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở mỗi địa phương nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt một số nội dung đến các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  4 cấp độ 'thích ứng an toàn' với dịch COVID-19(14/10/2021 9:55 SA)

  Tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát(11/10/2021 3:44 CH)

  Hội nghị Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân và kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10(10/10/2021 1:33 CH)

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng kiểm tra công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng...(27/09/2021 4:12 CH)

  Những cuộc so tài về hình thức xuất bản phẩm(21/09/2021 4:17 CH)

  Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại(21/09/2021 4:01 CH)

  Quảng cáo trực tuyến xuyên biên giới: Có còn là “mảnh đất màu mỡ”?(21/09/2021 4:14 CH)

  "Phải xuất bản được những cuốn sách xứng tầm trở thành nhận thức chung của cả xã hội"(13/09/2021 9:18 SA)

  Hưng Yên: Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng(03/08/2021 9:21 SA)

  Tặng thêm 10.000 bản sách điện tử 'Cẩm nang phòng chống Covid-19'(03/08/2021 8:59 SA)

  Ngành xuất bản chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19(03/08/2021 8:58 SA)

  Tăng cường phối hợp cung ứng hàng hóa, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử(29/07/2021 8:42 SA)

  Sôi nổi cộng đồng đọc sách trên mạng(29/07/2021 8:40 SA)

  Bộ TT&TT ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử(23/07/2021 8:16 SA)

  Bộ TT&TT ban hành hướng dẫn quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng cho các cơ quan báo chí(27/06/2021 8:54 SA)

  °
  638 người đang online