Báo cáo Kết quả khảo sát việc sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 14 - 09 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 1463/BTTTT-BC ngày 10/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thôngvề việc phối hợp khảo sát nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Công văn số 2011/BTTTT-BC ngày 10/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng và điều tra thống kê trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; Công văn số 3430/BTTTT-BC ngày 06/9/2021 về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng và điều tra thống kê trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp.Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yênđã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả .....

Nội dung báo cáo: Báo cáo kết quả.pdf

 

Tin mới nhất

Báo cáo xây dựng CQĐT quý III(09/09/2021 4:49 CH)

Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công...(18/08/2021 4:53 CH)

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(02/12/2020 9:24 SA)

Danh sách trò chơi điện tử G1(02/12/2020 9:21 SA)

°
584 người đang online