Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Đăng ngày 25 - 10 - 2023
100%

Ngày 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thông báo kết quả Hội nghị nghị Trung ương 8 khóa XIII

                                                          Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thông báo kết quả Hội nghị nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu chính tại  Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh đến 177 điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh với sự tham gia của trên 26.600 đại biểu.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thông báo Kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Từ ngày 2/10 đến ngày 8/10/2023, Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khoá XIII đã họp, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Đó là: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quy hoạch BCH Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Công tác cán bộ. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII. Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị                                                                                                                         Toàn cảnh hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của BCH Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. BCH Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở chính trị để các cấp, các ngành tập trung quán triệt tổ chức thực hiện.

Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị nghe quán triệt những nội dung cơ bản trong Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 39-NQ/TU, ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương giai đoạn 2023 – 2025 và 2025 – 2030; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 704-KL/TU, ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 – 2025; Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 21/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu dự hội nghị                                                                                                                   Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin đến các đại biểu, cũng như các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được quán triệt, nghiên cứu tại hội nghị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp, các ngành, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu sớm ban hành các kế hoạch phù hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong đó đặc biệt lưu ý thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, các cấp, các ngành triển khai tốt các cơ chế, chính sách của Nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực thực hiện tốt an sinh xã hội; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; kịp thời chấn chỉnh khi có dấu hiệu sai phạm; khi có sai phạm thì phải xử lý nghiêm túc…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu kết luận hội nghịĐồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu kết luận hội nghị

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, sau hội nghị mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tiếp tục nghiên cứu các văn bản được quán triệt tại hội nghị. Trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương…

Sau hội nghị, các đại biểu viết bài thu hoạch về các nội dung đã được học tập, nghiên cứu nộp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khởi công gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song...(23/11/2023 1:58 CH)

  Hưng Yên tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư tại San Francisco, Hoa Kỳ(22/11/2023 2:02 CH)

  Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại tỉnh Hưng...(02/11/2023 8:26 SA)

  Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban...(20/10/2023 2:24 CH)

  Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023(20/10/2023 2:22 CH)

  Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028(16/10/2023 2:56 CH)

  Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)(13/10/2023 2:59 CH)

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp và làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam(12/10/2023 3:02 CH)

  Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ Mười Sáu(04/10/2023 3:49 CH)

  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật(02/10/2023 3:23 CH)

  Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ(29/09/2023 3:48 CH)

  Chương trình biểu diễn Opera đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật...(28/09/2023 3:26 CH)

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ và thành phố Hưng Yên(28/09/2023 3:21 CH)

  Gặp mặt doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao...(28/09/2023 3:13 CH)

  Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công...(25/09/2023 3:24 CH)

  Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công...(25/09/2023 10:32 SA)

  °
  250 người đang online