Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ Mười Sáu

Đăng ngày 04 - 10 - 2023
100%

Sáng ngày 02/10/2023, tại Hội trường HĐND-UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII tổ chức Kỳ họp thứ Mười Sáu - Kỳ họp không thường lệ.

Dự họp có các ông, bà: Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các ông, bà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các ông, bà trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc Kỳ họp

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Do vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ các Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay và Báo cáo kiểm điểm cá nhân của những người được lấy phiếu tín nhiệm và từ thực tế công tác ở địa phương, thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng người theo đúng quy định, thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm dân chủ, khách quan và công tâm. Xác định việc đánh giá đúng thực chất sẽ góp phần giúp cán bộ được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ cũng như đại biểu dân cử. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét một số nội dung quan trọng. Với khối lượng công việc lớn, thời gian ngắn, để hoàn thành nội dung, chương trình Kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn… vì sự phát triển của tỉnh và niềm tin, sự mong đợi của cử tri.

Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay

Tại Kỳ họp, Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay. Theo đó, trong nhiệm kỳ, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với việc triển khai đồng bộ, kịp thời các Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; quản lý tài chính, thu chi ngân sách và đầu tư công theo các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ; sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2023 vừa qua của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Về phát triển kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 6,02%; năm 2022 tăng 12,84%. Sang năm 2023, kinh tế tiếp tục phục hồi, đạt mức tăng trưởng cao, 6 tháng đầu năm 2023, GRDP tăng khoảng 8,21% (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,13%; kế hoạch năm 2023 tăng 9%). Kết quả này giúp tỉnh Hưng Yên giữ vững vị trí là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng, xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 4/11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách năm 2021 tăng 17,5%; năm 2022 tăng 165,42%. Tính riêng năm 2022 tổng thu ngân sách đạt 51.408 tỷ đồng đạt 263,3% so với kế hoạch (kế hoạch đến năm 2025 đạt 21.500 tỷ đồng). 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 16.200 tỷ đồng, đạt 70,68% kế hoạch, giảm 38,5% so với cùng kỳ. Chi ngân sách hàng năm bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi thường xuyên và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội: Giai đoạn 2021-2023 chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, công tác tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi được đổi mới. Toàn tỉnh có có 422/522 trường đạt chuẩn quốc gia (tỉ lệ 80,84%). Giáo viên đạt chuẩn ở tất cả các cấp học; tỷ lệ trên chuẩn: Mầm non là 95,42%, Tiểu học là 79,4%, THCS là 85,1% (mục tiêu nghị quyết đến năm 2025 là  90-95%), THPT là 100%. Tính đến hết tháng 5/2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh duy trì 1,93%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,01% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025). Tuổi thọ trung bình đến hết năm 2022 đạt trên 74 tuổi; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm đạt dưới 1%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2022 là 24,6% (năm 2021 là 25,5%)...

Bà Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay

Cũng tại Kỳ họp, Bà Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh khóa XVII đã tiếp tục phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra; tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh (đã tổ chức được 15 kỳ họp, trong đó có 05 kỳ họp thường lệ và 10 kỳ họp chuyên đề); giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các kỳ họp HĐND tỉnh có nhiều cải tiến, đổi mới về công tác chuẩn bị nội  dung, cách thức điều hành của chủ tọa kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh. Chất lượng các Nghị quyết được ban hành đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đúng thẩm quyền, khả thi và có tính ổn định. Hoạt động giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thực hiện hiệu quả công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã thực hiện chức năng giám sát chủ yếu thông qua việc xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND, TAND, Viện KSND tỉnh; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND được cải tiến theo phương pháp "hỏi nhanh - đáp gọn"; từ đầu nhiệm nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh: HĐND tỉnh đã tổ chức được 01 cuộc giám sát, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 03 cuộc giám sát, các Ban HĐND tỉnh tổ chức 38 cuộc (giám sát 14 cuộc, khảo sát 24 cuộc). Duy trì việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; đôn đốc, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, tính đến ngày 31/8/2023, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND đã tiếp nhận 425 đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân; qua nghiên cứu đã chuyển và kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 164 đơn, lưu 261 đơn do trùng lặp hoặc đã giải quyết. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu của cơ quan dân cử, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức 03 Hội nghị hiệp thương cấp tỉnh và 53 Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, có 6.356 cử tri tham dự và 52 ý kiến phát biểu. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm, đầu tư góp phần tăng tính liên thông trong trao đổi, cung cấp thông tin hoạt động giữa HĐND các cấp.

Toàn cảnh Kỳ họp

Toàn cảnh Kỳ họp

 

Trong chương trình Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, khoá XVII đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; kết quả có 06 người được 100% phiếu tín nhiệm cao, có 01 người được 88,24% phiếu tín nhiệm cao, còn lại đều đạt trên 90% phiếu tín nhiệm cao.

Cũng tại Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các báo cáo, tờ trình về các nội dung liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, tài chính; đầu tư công như sau: Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh; danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh, bổ sung năm 2023; quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung chi, mức chi một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch và gia đình; phê duyệt chủ trương đầu tư của một số công trình, dự án đầu tư công.

Tiếp đó, đại diện các Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra về các báo cáo, tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại Kỳ họp theo hình thức biểu quyết điện tử. 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết chuyên đề.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản  đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 03 tháng cuối năm 2023. Tập trung rà soát, thực hiện các biện pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành tốt nhất tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 đã đề ra. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan căn cứ Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh, tập trung chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tiến hành rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh trên một số lĩnh vực nhằm đánh giá tính khả thi, sự bất cập trong quá trình thực hiện để sửa đổi, bổ sung, kịp thời, đúng luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH và lộ trình thực hiện BHYT toàn dân tỉnh triển khai nhiệm...(25/01/2024 7:00 SA)

  Bộ Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh(25/01/2024 6:57 SA)

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thăm, tặng quà công nhân lao...(25/01/2024 6:53 SA)

  Triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm;...(25/01/2024 6:49 SA)

  Tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC cấp tỉnh năm 2023(12/01/2024 8:53 SA)

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải...(05/01/2024 1:23 CH)

  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thăm, chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh(23/12/2023 1:38 CH)

  Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam- Nhật Bản(23/12/2023 8:35 SA)

  Khởi công dự án Cụm công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng (Phù Cừ)(23/12/2023 8:28 SA)

  Dấu mốc lịch sử, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới(14/12/2023 1:37 CH)

  Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko thăm và làm việc tại Hưng Yên(12/12/2023 8:40 SA)

  Bế mạc kỳ họp thứ Mười tám, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII(08/12/2023 8:42 SA)

  HĐND tỉnh khóa XVII khai mạc Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023(07/12/2023 8:45 SA)

  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam(24/11/2023 8:51 SA)

  Khởi công gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song...(23/11/2023 1:58 CH)

  Hưng Yên tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư tại San Francisco, Hoa Kỳ(22/11/2023 2:02 CH)

  °
  44 người đang online