• Ngày 17/02, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ TT&TT; các tổ chức, doanh nghiệp thiết kế, xây dựng, vận hành và khai thác trung tâm dữ liệu để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu là đối tượng chịu sự tác động của Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT.

  • Với sứ mệnh phục vụ cộng đồng của doanh nghiệp bưu chính đồng thời là một trong những đơn vị tích cực triển khai kế hoạch “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông dân lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn”, sàn TMĐT Postmart đang góp phần tích cực vào việc hình thành thói quen tiêu dùng mới của người tiêu dùng Việt.

  • Nhằm đẩy nhanh quá trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, sáng 24/2 tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai thỏa thuận hợp tác và kế hoạch phối hợp năm 2022 giữa hai đơn vị. Hội nghị được tổ chức và kết nối với 900 điểm cầu thuộc 63 tỉnh, thành phố.

°

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

612 người đang online