/portal/Pages/Tuyen-truyen-COVID19/default.aspx
https://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Chính thức phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (29/11/2021)

Ngày 25/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu...

https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Bau-cu-QH-va-HDND-cac-cap-nhiem-ky-2021-2025.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Tuyen-truyen-ky-niem-190-nam-thanh-lap-tinh-25-nam.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ung-dung-Bluezone/default.aspx

Ngành TT&TT: Chủ động rà soát, kiểm tra, xử phạt các đối tượng lan truyền tin... (12/08/2021)

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2021, các sở thông tin và truyền thông (TT&TT) thay đổi hình thức thực hiện kế hoạch thanh tra từ thanh tra trực tiếp tại các đơn vị sang thực hiện kiểm tra trên...

°

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

868 người đang online