/portal/Pages/Tuyen-truyen-COVID19/default.aspx
https://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại (21/09/2021)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam, với mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối...

https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Bau-cu-QH-va-HDND-cac-cap-nhiem-ky-2021-2025.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ung-dung-Bluezone/default.aspx

Ngành TT&TT: Chủ động rà soát, kiểm tra, xử phạt các đối tượng lan truyền tin... (12/08/2021)

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2021, các sở thông tin và truyền thông (TT&TT) thay đổi hình thức thực hiện kế hoạch thanh tra từ thanh tra trực tiếp tại các đơn vị sang thực hiện kiểm tra trên...

Hoàn thiện thể chế thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế... (03/08/2021)

Với sự xuất hiện của cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), dưới tác động của đại dịch Covid 19, thế giới đang ở điểm đột phá của quá trình chuyển đổi số (CĐS). Đây là...

°

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

277 người đang online