/portal/Pages/Tuyen-truyen-COVID19/default.aspx

Bộ TT&TT ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương... (23/07/2021)

Ngày 21/7/2021, Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông...

https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Bau-cu-QH-va-HDND-cac-cap-nhiem-ky-2021-2025.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ung-dung-Bluezone/default.aspx

Hưng Yên: Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn... (19/07/2021)

Ngày 16.7, UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí:...

°

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

443 người đang online