https://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử và Tập huấn các quy định pháp... (30/06/2022)

Ngày 30/6/2022, tại TP.Hồ Chí Minh, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử (TTĐT) 6 tháng đầu năm và...

°

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

1079 người đang online