https://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Việt Nam có tiềm năng để nâng cao thứ hạng bưu chính quốc gia (26/04/2023)

Đó là khẳng định của ông Jose Anson - Chuyên gia tư vấn của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tại buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) về nâng cao Chỉ số tích hợp phát...

°

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

1057 người đang online