Thị xã Mỹ Hào, huyện Ân Thi: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Ngày 16.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, qua các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 đều nhận được sự tín nhiệm của cử tri đạt tỷ lệ 100%. Trước khi tiến hành hiệp thương lần thứ ba, có 5 người nộp đơn xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất, biểu quyết thông qua số lượng để lập danh sách gồm 52 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

* Ngày 17.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ân Thi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả, 66 người ứng cử đại biểu HĐND huyện đều được 100% số cử tri dự hội nghị tín nhiệm. 

Hội nghị thảo luận, nhất trí về việc 11 người có đơn rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; nhất trí lập danh sách 55 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

baohungyen.vn