Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: Bùi Xuân Hạnh

Quê quán: Bách Sam - Mỹ Hào - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại cố định: 0221. 6252 999; Điện thoại di động: 0982.057.868

Email:bxhanh@hungyen.gov.vn

Các phòng chuyên môn

Phòng hành chính - Tổng hợp
Phòng Hệ thống
Phòng nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ
 
Trụ sở làm việc: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng - phường Hiến Nam - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0221. 6252 999