Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 ngày 20/7/2021

Đăng ngày 21 - 07 - 2021
100%

Thực hiệnCông văn số 929/UBND-KGVX ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch Covid-19 bằng mã QR (QR-Code); Công văn số 1290/UBND-KGVX ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 đến 16h00 ngày 20/7/2021như sau:

1. Việc cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone

- Tổng số điện thoại có cài đặt Bluezone là:338.555,chiếm 41,92%

2. Việc thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin khai báo y tế tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn/ hoặc qua các ứng dụng (Bluezone, Ncovi, VHD)

- Tổng số441.411lượt khai báo y tế (tăng 3.793lượt so với ngày 19/7/2021).

- Phản ánh nguy cơ: 0 phản ánh y tế.

3. Báo cáo an toàn trên ứng dụng Antoancovid-19

Tổng số địa điểm chưa thực hiện đánh giá: 3.632. Hệ thống sẽ đánh giá những địa điểm chưa thực hiện đánh giá ở mức không an toàn. Để thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý, tổng hợp báo các cáo, các cơ quan, đơn vị truy cập địa chỉ : https://antoancovid.vn/dashboard_3/41 để xem chi tiết báo cáo theo: đối tượng đánh giá, vị trí địa lý, nhóm nguy cơ.

4. Báo cáo kết quả Triển khai Giải pháp báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trực tuyến tại các doanh nghiệp

Đã có 451doanh nghiệp thực hiện khai báo và đánh giá trên ứng dụng tại địa chỉ: hungyen.atalink.com. 

Danh sách các công ty bị đánh giá nguy cơ lây nhiễm cao 

Báo cáo kết quả ngày 20.7 fn.docx

Tin mới nhất

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(26/07/2021 4:05 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(25/07/2021 4:03 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(24/07/2021 4:01 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(23/07/2021 3:59 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(22/07/2021 3:57 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(19/07/2021 5:22 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(18/07/2021 5:20 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(17/07/2021 5:19 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(16/07/2021 5:16 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(15/07/2021 5:14 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(14/07/2021 3:29 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(13/07/2021 3:28 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(12/07/2021 3:26 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(12/07/2021 9:17 SA)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(10/07/2021 3:22 CH)

Kết quả thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19...(09/07/2021 3:20 CH)

°
459 người đang online