Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1146/KH-STTTT 31/10/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
1141/QĐ-STTTT 31/10/2022 Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động in, photocopy và phát hành trên địa bàn huyện Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào
592/KL-STTTT 08/06/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, dịch vụ internet tại công ty CP Viễn thông FPT-Chi nhánh Hưng Yên
286/KL-STTTT 28/03/2022 Kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm CNTT&TT
808/STTTT-BCVTCNTT 27/07/2021 đôn đốc triển khai lắp đặt camera tại các cơ sở cách ly tập trung và kết nối về hệ thống giám sát tập trung
787/STTTT-BCVTCNTT 23/07/2021 cung cấp danh mục cơ sởdữliệu và chuẩn bịcác điều kiện thực hiện kết nối, chia sẻdữliệu
1494/UBND-KGVX 12/07/2021 V/v đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19
625/STTTT-TTBCXB 24/06/2021 Thực hiện công tác tuyên truyền
06-NQ/TU 15/06/2021 Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
462/STTTT-TTBCXB 27/05/2021 Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
133/STTTT-CNTT 24/02/2021 133/STTTT-CNTT
35/STTTT-CNTT 18/01/2021 cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo XDCQĐT tỉnh Hưng Yên
24/STTTT-CNTT 13/01/2021 V/v rà soát, bổ sung nhiệm vụ ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
01/KH-STTTT 04/01/2021 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
1 
°

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

618 người đang online