Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
808/STTTT-BCVTCNTT 27/07/2021 đôn đốc triển khai lắp đặt camera tại các cơ sở cách ly tập trung và kết nối về hệ thống giám sát tập trung
787/STTTT-BCVTCNTT 23/07/2021 cung cấp danh mục cơ sởdữliệu và chuẩn bịcác điều kiện thực hiện kết nối, chia sẻdữliệu
1494/UBND-KGVX 12/07/2021 V/v đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19
625/STTTT-TTBCXB 24/06/2021 Thực hiện công tác tuyên truyền
06-NQ/TU 15/06/2021 Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
462/STTTT-TTBCXB 27/05/2021 Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
133/STTTT-CNTT 24/02/2021 133/STTTT-CNTT
35/STTTT-CNTT 18/01/2021 cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo XDCQĐT tỉnh Hưng Yên
24/STTTT-CNTT 13/01/2021 V/v rà soát, bổ sung nhiệm vụ ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
01/KH-STTTT 04/01/2021 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
1 
°

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

995 người đang online