/portal/Pages/Tuyen-truyen-COVID19/default.aspx
https://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

4 cấp độ 'thích ứng an toàn' với dịch COVID-19 (14/10/2021)

Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, có 4 cấp độ dịch gồm cấp 1 (nguy cơ thấp-bình thường mới) màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình) màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao) màu cam, cấp 4 (nguy cơ rất cao) màu đỏ.

https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Bau-cu-QH-va-HDND-cac-cap-nhiem-ky-2021-2025.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Tuyen-truyen-ky-niem-190-nam-thanh-lap-tinh-25-nam.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ung-dung-Bluezone/default.aspx

Ngành TT&TT: Chủ động rà soát, kiểm tra, xử phạt các đối tượng lan truyền tin... (12/08/2021)

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2021, các sở thông tin và truyền thông (TT&TT) thay đổi hình thức thực hiện kế hoạch thanh tra từ thanh tra trực tiếp tại các đơn vị sang thực hiện kiểm tra trên...

Hoàn thiện thể chế thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế... (03/08/2021)

Với sự xuất hiện của cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), dưới tác động của đại dịch Covid 19, thế giới đang ở điểm đột phá của quá trình chuyển đổi số (CĐS). Đây là...

°

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

332 người đang online