Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thông tin và truyền thông

Đăng ngày 30 - 11 - 2022
100%

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Sở, ngày từ cuối năm 2021, Thanh tra Sở TT&TT đã xây dựng và tham mưu Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. Theo đó, năm 2022, Thanh tra Sở đã tiến hành 07 cuộc thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, quảng cáo, xuất bản, bưu chính, Internet. Đồng thời, phối hợp xử lý 07 tổ chức, 17 cá nhân vi phạm với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 163.000.000 đồng, cụ thể:

Về lĩnh vực Viễn thông: Phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh tiến hành thanh tra hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động đối với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Qua công tác thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh một số điểm cung cấp dịch vụ viễn thông chưa thực hiện đúng quy định về đăng ký thông tin thuê bao; đề nghị khắc phục, bổ sung cập nhật các thông tin thuê bao chưa đảm bảo quy định; đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông (không phạt tiền) đối với 156 số thuê bao vi phạm của 03 tổ chức, 11 cá nhân do không thực hiện việc giao kết lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi chuyển quyền sử dụng số thuê bao (Thời gian đình chỉ hoạt động 11 tháng).

Về lĩnh vực Bưu chính: Tiến hành thanh tra 01 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng dấu ngày trên chứng từ (phiếu gửi) xác nhận việc chấp nhận bưu gửi.

Về lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, quảng cáo tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong quá trình thanh tra, không phát hiện sai phạm phải xử lý, một số tồn tại, hạn chế được Sở Thông tin và Truyền thông nhắc nhở, chấn chỉnh khắc phục.

Về lĩnh vực Xuất bản: Phối hợp với Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh tiến hành kiểm tra 48 cơ sở in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh. Xử phạt 03 cá nhân thực hiện dịch vụ photocopy nhưng không khai báo với UBND cấp huyện với số tiền 13.000.000 đồng; xử phạt 01 tổ chức với số tiền 7.500.000 đồng đối với hành vi không thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi thông tin đã đăng ký đối với cơ sở in phải đăng ký hoạt động in; xử phạt 01 tổ chức với số tiền 50.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện in bao bì nhưng không có xác nhận đăng ký hoạt động in của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở cập nhật, chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động in, photocopy và phát hành.

Ngoài ra, về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, năm 2022, Sở TT&TT đã tiếp nhận và xử lý 13 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. Trên cơ sở giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân, Sở TT&TT xử phạt 01 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Báo chí với số tiền 7.500.000 đồng đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật về khu lăng mộ dòng họ Đào tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Mặc dù với lực lượng mỏng, tình trạng phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ còn hạn chế trong khi khối lượng công việc nhiều, song, năm 2022, hoạt động thanh tra của Sở TT&TT vẫn thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch thanh tra đã đề ra cũng như nhiệm vụ công tác do Thanh tra Bộ giao. Công tác tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đảm đúng thủ tục, trình tự, không có khiếu nại, tố cáo trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Qua tăng cường công tác thanh tra,  kiểm tra đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thông tin và truyền thông. Đồng thời, phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn...

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, năm 2023, Sở TT&TT tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Thông tin và Truyền thông; tập trung tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch gồm: thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bưu chính; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí và quảng cáo; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử công cộng tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hoạt động in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, ... xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đồng thời, triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Qua đó, góp phần chung vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin mới nhất

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thông tin và truyền thông(03/03/2023 7:41 SA)

Hội thảo đánh giá hoạt động thông tin điện tử và Tập huấn các quy định pháp luật cho các doanh...(30/06/2022 8:15 SA)

Thanh tra ngành TT&TT đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống giám sát online toàn diện(30/05/2022 8:18 SA)

Ngành TT&TT: Chủ động rà soát, kiểm tra, xử phạt các đối tượng lan truyền tin giả về COVID-19(12/08/2021 2:10 CH)

Tăng cường công tác thanh tra, xử lý thông tin trên mạng(05/01/2021 10:54 SA)

°
290 người đang online