Họp trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 20 - 07 - 2023
100%

Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức họp trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (phiên họp thứ 5). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì phiên họp.

 

                                                                                                        Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Hưng Yên

Dự phiên họp tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Theo báo cáo tại phiên họp, công tác CCHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để tạo ra bước đột phá trong CCHC, trong đó tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến CCHC, nhất là thủ tục hành chính (TTHC). Trong 6 tháng đầu năm 2023, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 178 văn bản, các địa phương đã ban hành 2054 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Tính đến ngày 21/6/2023, các bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành 296/845 nhiệm vụ, đạt 35,03% so với kế hoạch năm 2023; UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 1.384/3.003 nhiệm vụ, đạt 46,09% so với kế hoạch năm 2023. Đến nay, đã có 32,05% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng, 67,32% hồ sơ TTHC được số hóa, hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) và 10/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ…

 

Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như: ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương…

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, đẩy mạnh CCHC, tăng cường phân cấp, phân quyền, xây dựng tổ chức bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được Đảng, Nhà nước xác định là một trọng tâm, đột phá trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta trong giai đoạn mới. Thời gian qua, với sự đoàn kết, quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương, của các thành viên Ban Chỉ đạo, công tác CCHC tiếp tục được cải thiện, có tiến bộ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, còn nhiều rườm rà, vướng mắc trong hoạt động nội bộ của các cơ quan Nhà nước và trong giải quyết công việc. Còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm dẫn tới ách tắc trong giải quyết công việc… Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát lại các công việc để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất, giảm chi phí, thời gian, công sức, tránh phiền hà, sách nhiễu, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý những ách tắc trong giải quyết công việc… Các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong CCHC nói chung, những vấn đề người dân quan tâm, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới…

Tại tỉnh Hưng Yên, trong 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 11 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC với tổng số 132 quy trình nội bộ. Tỉ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt gần 100% tại các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 12/6, đã cung cấp 1.616 TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt gần 85%, tỉ lệ TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt trên 80%. Tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả TTHC của các sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh đạt trên 90%...

Phát biểu với các đại biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh khẳng định, 6 tháng đầu năm 2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp CCHC. Việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt thấp như: Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, UBND huyện Văn Giang. Tỉ lệ số hóa hồ sơ, TTHC tại UBND cấp huyện, cấp xã còn thấp. Tỉ lệ thanh toán trực tuyến tuy đã tăng đáng kể so với năm 2022 nhưng vẫn còn thấp và chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua việc đổi mới truyền thông, hướng dẫn và thực hiện cơ chế miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh chủ động làm việc với các ngân hàng để có các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm thực hiện thanh toán trực tuyến khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đơn giản, thuận lợi nhất…

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Bộ TT&TT đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến(08/01/2024 2:01 CH)

  Chú trọng lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở các cơ quan chuyên môn về...(22/09/2023 8:06 SA)

  Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính tháng 9 năm 2023(22/09/2023 7:52 SA)

  Sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023 của Chính phủ(15/09/2023 8:13 SA)

  Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông(22/06/2023 8:27 SA)

  Thúc đẩy và nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến(06/06/2023 9:57 SA)

  Năm 2022 có 33,2 triệu hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận(15/05/2023 1:55 CH)

  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông(08/03/2023 7:46 SA)

  Bộ TT&TT nâng cao hiệu quả cải cách hành chính(02/02/2023 3:56 CH)

  Bộ TT&TT nâng cao hiệu quả cải cách hành chính(13/12/2022 10:03 SA)

  Nỗ lực vì người dân, doanh nghiệp(09/12/2022 8:39 SA)

  Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi...(07/12/2022 4:24 CH)

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông(06/12/2022 10:15 SA)

  Thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt đông kinh doanh(05/12/2022 1:45 CH)

  Một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ...(05/12/2022 9:48 SA)

  °
  67 người đang online