Thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Đăng ngày 30 - 12 - 2020
100%

 

Trình tự thực hiện:

Việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phải được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp giấy phép.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

- Nộp qua mạng Internet.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/ hội chợ xuất bản phẩm (trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ);

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo mẫu quy định.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép tổ chức triển lãm/ hội chợ xuất bản phẩm

Phí, lệ phí (nếu có):

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm (Mu s33);

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm/hội chợ (Mẫu số 34). (Các mẫu  trên ban hành tại  Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT  ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị  định  số  195/2013/NĐ-CP  ngày  21 tháng  11  năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT  ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản  và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP  ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

Trình tự và mẫu biểu tải tại đây:

13. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.docx

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí(21/10/2022 1:19 CH)

  Truyền thanh cơ sở - Lực lượng tích cực trong tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19(29/10/2021 10:57 SA)

  Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm(30/12/2020 10:35 SA)

  Thủ tục: Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm(30/12/2020 9:34 SA)

  Thủ tục: Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài(30/12/2020 9:34 SA)

  Thủ tục: Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm(30/12/2020 9:34 SA)

  Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm(30/12/2020 9:34 SA)

  Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm(30/12/2020 9:34 SA)

  Thủ tục: Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh(30/12/2020 9:34 SA)

  Thủ tục: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh(30/12/2020 9:34 SA)

  Thủ tục: Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh(30/12/2020 9:53 SA)

  Thủ tục Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã...(17/01/2019 9:16 SA)

  Thủ tục Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê...(17/01/2019 9:15 SA)

  Thủ tục Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp...(17/01/2019 9:13 SA)

  Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử...(17/01/2019 9:03 SA)

  Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử...(17/01/2019 9:02 SA)

  °
  778 người đang online