Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2017

Đăng ngày 06 - 11 - 2017
100%

Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2017 với các nội dung cụ thể có trong file đi kèm

Nội dung Kế hoạch được đăng tải tại đây:  cong ttdt.pdf

 

Tin mới nhất

Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT (14/07/2020 9:32 SA)

Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT(15/04/2020 9:34 SA)

Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Hưng Yên năm 2020(01/01/2020 9:23 SA)

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019(25/12/2018 8:16 SA)

Danh mục nhiệm vụ dự án CNTT năm 2018(02/02/2018 5:03 CH)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018(16/01/2018 5:07 CH)

Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020(24/03/2017 1:27 CH)

°
804 người đang online