Đấu thầu in ấn tài liệu triển lãm Trường Sa - Hoàng Sa

Đăng ngày 03 - 08 - 2018
100%

phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu in tài liệu, khánh tiết phục vụ hoạt động triển lãm bản đồ Trường Sa - Hoàng Sa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung:

Đấu thầu_triển lãm Trường Sa.pdf

Tin mới nhất

Tuyên truyền trên các sản phẩm của Thông tấn xã Việt Nam(03/08/2018 4:51 CH)

Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu (03/08/2018 4:48 CH)

Phê duyệt hồ sơ gói thầu(03/08/2018 4:44 CH)

Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu(03/08/2018 4:46 CH)

Phê duyệt hồ sơ gói thầu(03/08/2018 4:41 CH)

°
673 người đang online