Tuyên truyền trên các sản phẩm của Thông tấn xã Việt Nam

Đăng ngày 03 - 08 - 2018
100%

Tuyên truyền, quảng bá về tỉnh trên các sản phẩm của Thông tấn xã Việt Nam

Nội dung: 

Đấu thầu TTX_2018.pdf

Tin mới nhất

Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu (03/08/2018 4:48 CH)

Phê duyệt hồ sơ gói thầu(03/08/2018 4:44 CH)

Đấu thầu in ấn tài liệu triển lãm Trường Sa - Hoàng Sa(03/08/2018 4:50 CH)

Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu(03/08/2018 4:46 CH)

Phê duyệt hồ sơ gói thầu(03/08/2018 4:41 CH)

°
762 người đang online