Quy chế cung cấp thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

Đăng ngày 31 - 08 - 2020
100%

Sở Thông tin và Truyền thông có Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

Quy chế này quy định về công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

Chi tiết Quy chế xem tại đây: 

Tin mới nhất

Quy chế tiếp cận thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông(10/06/2021 2:08 CH)

Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin(31/08/2020 10:45 SA)

Quy trình và mẫu phiếu cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông(31/08/2020 10:36 SA)

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin(31/08/2020 10:39 SA)

Quy chế cung cấp thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông (QĐ 915/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018)(31/12/2018 4:18 CH)

°
723 người đang online