Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 28 - 05 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 329/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 và Công văn số 808/UBND-KT2 ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Để Dự thảo hoàn thiện về nội dung và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến vào Dự thảo (gửi kèm Công văn và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở TT&TT tại địa chỉ http://sotttt.hungyen.gov.vn; mục: Văn bản/Thông tin-Báo chí-Xuất bản) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 02/6/2021 để Sở tổng hợp, chỉnh sửa trình UBND tỉnh ban hành./.

Công văn xin ý kiến: Tham gia ý kiến vào dự thảo KH.pdf

Dự thảo Kế hoạch: KH tuyen truyen phong, chong rac thai nhưa.doc

Tin mới nhất

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông...(08/07/2021 8:40 SA)

Phối hợp ngăn chặn, xử lý xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng(24/06/2021 4:16 CH)

Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên hệ thống thông tin cơ sở(24/06/2021 4:14 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(24/06/2021 2:07 CH)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(02/06/2021 3:07 CH)

Tài liệu Hỏi - Đáp cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...(07/04/2021 9:10 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/03/2021 11:05 SA)

Tài liệu tuyên truyền về cài đặt ứng dụng Bluzone để phòng, chống dịch Covid - 19(01/03/2021 7:45 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(25/02/2021 8:28 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(22/02/2021 8:33 SA)

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(19/02/2021 10:55 SA)

Hướng dẫn phòng chống Covid -19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh ngoài sau...(17/02/2021 2:53 CH)

Về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền(09/02/2021 10:14 SA)

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19(04/02/2021 3:58 CH)

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội...(01/02/2021 2:11 CH)

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu...(29/01/2021 11:13 SA)

°
835 người đang online