Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở

Đăng ngày 19 - 08 - 2021
100%

Nội dung theo file đính kèm: Quy che chi tieu noi bo.pdf

 

 

 

Tin mới nhất

Thông báo Thẩm định Quyết toán năm 2022(06/09/2023 4:16 CH)

Công khai Dự toán NSNN năm 2023(23/12/2022 3:47 CH)

Công khai dự toán ngân sách 2020(02/03/2020 10:18 SA)

°
59 người đang online