Công khai Dự toán NSNN năm 2023

Đăng ngày 23 - 12 - 2022
100%

Chi tiết theo file đính kèm: document (1).pdf

Tin mới nhất

Thông báo Thẩm định Quyết toán năm 2022(06/09/2023 4:16 CH)

Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở(19/08/2021 10:23 SA)

Công khai dự toán ngân sách 2020(02/03/2020 10:18 SA)

°
24 người đang online