Thông báo Thẩm định Quyết toán năm 2022

Đăng ngày 06 - 09 - 2023
100%

Thẩm định Quyết toán năm 2022: document (22).pdf

Tin mới nhất

Công khai Dự toán NSNN năm 2023(23/12/2022 3:47 CH)

Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở(19/08/2021 10:23 SA)

Công khai dự toán ngân sách 2020(02/03/2020 10:18 SA)

°
65 người đang online