Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 18 - 08 - 2021
100%

hực hiện Kế hoạch giám sát số 483/KH-ĐGS ngày 02/8/2021 của Đoàn giám sát Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo một số nội dung ....

Nội dung báo cáo:Báo cáo quản lý trò chơi đt.pdf

 

 

 

 

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả khảo sát việc sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục...(14/09/2021 4:47 CH)

Báo cáo xây dựng CQĐT quý III(09/09/2021 4:49 CH)

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(02/12/2020 9:24 SA)

Danh sách trò chơi điện tử G1(02/12/2020 9:21 SA)

°
872 người đang online